<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>From: <b class="gmail_sendername">Szembenézés Alapítvány</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:krokusz.projekt@szembenezes.hu">krokusz.projekt@szembenezes.hu</a>></span><br>Date: 2017-09-21 15:54 GMT+02:00<br>Subject: Krókusz Projekt<br>To: <a href="mailto:papp.gyorgy@verespg.hu">papp.gyorgy@verespg.hu</a><br><br><br><u></u>
<div style="width:100%;background:#cccccc;color:#333333;text-align:center;font-family:sans-serif,Arial;font-size:14px;margin:0px;padding:20px 0px;border:0px" link="#333333" vlink="#333333">
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">
</font></span><table style="width:600px;background-color:#ffffff;vertical-align:middle;font-size:14px;line-height:1.5;margin:0px auto;padding:0px;border:0px" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody style="margin:0px;padding:0px;border:0px">
<tr style="margin:0px;padding:0px;border:0px">
<td colspan="2" style="width:100%;margin:0px;background:#e5e5e5;padding:0px;border:0px"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/top.jpg" alt="Krókusz Projekt" style="width:600px;height:315px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></td>
</tr>
<tr style="margin:0px;padding:0px;border:0px">
<td colspan="2" style="width:100%;text-align:left;background:#e5e5e5;margin:0px;padding:0px 25px 20px 25px;border:0px">
Virággal az erőszak, a gyűlölet ellen!<br>
<font style="font-size:1.5em;font-weight:bold">Krókusz Projekt 2017–2018</font><br>
<b>A HETI és a Szembenézés Alapítvány projektje,<br>
az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet támogatásával</b><br>
<br>
11 ország kilencvenezer diákjához várunk magyar csatlakozókat, akik szívesen ültetnének virágot a holokausztban meggyilkolt másfélmillió gyerek emlékére,
és szívesen készülnének saját programmal a holokauszt áldozatainak emléknapjára.<br>
<br>
A projekt nem a szokványos holokauszt projektek egyike.
A virágültetéssel kezdődő főhajtás nem elsősorban a történelmi tények felidézését szolgálja, inkább a folyamat szabályszerűségének,
a népirtások szokásos mechanizmusának – az előítélettől a gyilkosságokig vezető út törvényszerűségének – megértését, az összefüggések felismerését, és tettekre sarkall.
A pedagógus számára új lehetőséget kínál arra, hogy az élménypedagógia eszközeit alkalmazva, játékos, interaktív feladatokon keresztül segítse, hogy a fiatalok rájöjjenek,
ami társaik halálát okozta, az ő életükben is jelen van és tehetnek, tegyenek is ellene.<br>
<br>
A történelem(könyvek tényanyaga) és saját életük kapcsolatának felfedezéséhez többfajta koncepciót ajánlunk, de nem kötjük meg a Krókusz Csoportvezető tanárok kezét.
Saját elképzelésük szerint építhetik diákjaikkal az alapcélt szolgáló projektet, amelynek általuk választott, bármilyen műfajú produktumát bemutatják az emléknapon.<br>
<br>
Az önkéntes részvételre épülő tevékenység és eredménye transzparens.
A munka egy része és a nemzetközi csapat egymás közötti kommunikációja a világhálón zajlik (a résztvevők itt jelentetik meg a projekteredményeket is).<br>
<br>
Október közepén flashmobbal és workshoppal kezdünk, májusban azzal zárunk, és a folyamat közepén is tartunk egy projekttalálkozót.
A közös munkát folyamatos ingyenes konzultációval, kérésre bemutató foglalkozásokkal, külső partnerek bevonásával, tanári kézikönyvvel segítjük,
és a tárgyi feltételeket is ingyenesen biztosítjuk.
Projekttámogató az Európai Unió.<br>
<br>
Az idén másodszor útjára induló Krókusz Projekt a Holocaust Education Trust Ireland (HETI: az írországi Holokauszt Oktatási Alapítvány)
2005-ös európai kezdeményezésének része, hazai sajátosságokra adaptált változat, melyet a tavalyi kísérlet tapasztalataira építve,
az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet közreműködésével továbbfejlesztettünk.<br>
<br>
Az oktatási intézmények és ifjúsági közösségek <b>2017. október 8-ig csatlakozhatnak</b>.<br>
Jelentkezési lap és részletek a Szembenézés Alapítvány honlapján:<br>
<a href="http://www.szembenezes.hu/ifjusagi-projektek/krokusz-projekt/" style="color:#333333;font-weight:bold" target="_blank">http://www.szembenezes.hu/<wbr>ifjusagi-projektek/krokusz-<wbr>projekt/index.php</a><br>
<br>
Projektkapcsolat:<br>
<a href="mailto:krokusz.projekt@szembenezes.hu" style="color:#333333" target="_blank">krokusz.projekt@szembenezes.hu</a><br>
<a href="callto:+36306702091" style="color:#333333" target="_blank">+36 30 670 2091</a><br>
<br>
<span style="margin-left:20px"> </span><b>Pap Ágnes</b> projektvezető<br>
<span style="margin-left:20px"> </span><b>Vincze Beatrix</b> szakmai vezető
</td>
</tr>
<tr style="margin:0px;padding:0px;border:0px">
<td colspan="2" style="width:100%;vertical-align:bottom;margin:0px;padding:0px;border:0px"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/bottom.jpg" alt="„Európa a polgárokért” program" style="width:600px;height:150px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></td></tr>
<tr style="color:#ffffff;margin:0px;padding:0px;border:0px">
<td style="width:50%;height:50px;background:#ffffff;text-align:left;margin:0px;padding:10px 25px;border:0px">
<a href="http://www.szembenezes.hu/" style="color:#333333;text-decoration:none" title="Szembenézés Alapítvány" target="_blank"><b>Szembenézés</b> Alapítvány
<br>
www.szembenezes.hu</a>
</td>
<td style="width:50%;background:#ffffff;text-align:right;margin:0px;padding:10px 15px 10px 10px;border:0px">
<a href="http://www.szembenezes.hu/index.php?nav=registration" title="Feliratkozás" target="_blank"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/subscribe.png" alt="Feliratkozás" style="width:46px;height:46px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></a>
<a href="https://www.facebook.com/szembenezes/" title="Facebook" target="_blank"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/fb.png" alt="Facebook" style="width:46px;height:46px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></a>
<a href="http://www.szembenezes.hu/youtube/" title="YouTube" target="_blank"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/yt.png" alt="YouTube" style="width:46px;height:46px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></a>
<a href="https://www.instagram.com/szembenezes/" title="Instagram" target="_blank"><img src="http://www.szembenezes.hu/newsletter/88cdcaa63d2d442f3c02f5f0f9becf8d/in.png" alt="Instagram" style="width:46px;height:46px;margin:0px;padding:0px;border:0px"></a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div><br></div>