<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">---------- Továbbított levél ----------<br>Feladó: <b class="gmail_sendername">Rákóczi Szövetség</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:info@rakocziszovetseg.hu">info@rakocziszovetseg.hu</a>></span><br>Dátum: 2016. szeptember 13. 10:28<br>Tárgy: Pályázati felhívás - Október 23-i Diákutaztatási Pályázat - 2016<br>Címzett: <br><br><br>

<div link="#0563C1" vlink="#954F72" lang="HU">
<div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">A Rákóczi Szövetség immár több mint 25 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez,
 többek között azzal, hogy minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében évek óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei
 középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk, a június 4-i emléknap, vagy az október 23-i ünnep kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett
 ünnepségeken. <b><u></u><u></u></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy
 csoportját október 23-ához kapcsolódóan egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassák, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak az 1956-os forradalom szellemében.
</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre
 is.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">Ezért arra kérjük a Tisztelt Igazgató Asszonyt/ Urat, hogy amennyiben iskolájuk élni kíván ezzel a lehetőséggel, szándékát az alábbi online jelentkezési lapon jelezni
 szíveskedjen:<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:"Garamond",serif"><a href="http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_oktober_23_diakutaztatas_2016" target="_blank">http://www.rakocziszovetseg.<wbr>org/palyazati_adatlap_oktober_<wbr>23_diakutaztatas_2016</a>
<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 28. (szerda)<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget –
<b>a megtett út és az utazók számának függvényében</b> – legfeljebb <b>200 000 Ft értékig</b> átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">A támogatás feltétele</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (<u>legkésőbb 2016. november 30-ig!</u>)
 részletes <b>úti beszámoló</b>t és 25 db, az <b>utazást megörökítő fotót</b> küld a Rákóczi Szövetség részére.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">A beszámolók irodánkba történő beérkezése
<u>a pénzkifizetés feltétele</u> is egyben!<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">A pályázat feltételei:<u></u><u></u></span></b></p>
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif">Pályázhat minden Kárpát-medencei középiskola magyar diákcsoportja.<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif">A kirándulásnak
<b>2016.</b> <b>szeptember 30. és november 1. </b>között kell megvalósulnia<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><b><span style="font-family:"Garamond",serif">legalább egy határ</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif"> átlépése<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><b><span style="font-family:"Garamond",serif">Az utazások célpontjai kizárólag a következő országok lehetnek: Magyarország</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">,
 valamint<b> Románia </b>(Partium és Erdély)<b>, Szlovákia </b>(Felvidék)<b>, Szerbia
</b>(Vajdaság)<b>, Ukrajna </b>(Kárpátalja)<b>, Horvátország, Szlovénia </b>(Muravidék)<b> magyarlakta területei
</b>(Ausztriai utazásra jelen pályázatban támogatás nem igényelhető!)<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif">Az utazások időtartama legalább 1 nap, legfeljebb 6 nap lehet.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:<u></u><u></u></span></b></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<span style="font-family:"Garamond",serif">A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó iskola az
<u>eredeti</u> számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Courier New""><span>o<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><u></u><b><span style="font-family:"Garamond",serif">eredeti számla
</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">és<b> eredeti menetlevél (vagy az eredeti menetlevéllel megegyező, hitelesített másolat)
</b>megküldése <b><u>postai úton</u>,</b><u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Courier New""><span>o<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif">képek nélkül minimum
<b>két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter)</b> írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthető - doc, rtf, stb.),<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Courier New""><span>o<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><u></u><b><span style="font-family:"Garamond",serif">az utazók névsoráról egy
<u>eredeti</u> (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése <u>postai úton</u></span></b><span style="font-family:"Garamond",serif"> (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!),<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Courier New""><span>o<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><u></u><b><span style="font-family:"Garamond",serif">legalább 25 db
</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">– az út fontosabb eseményeit megörökítő –
<b>fényképet</b> (jpg, bmp, tiff stb.)<u></u><u></u></span></p>
<p style="margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">
<u></u><span style="font-family:"Courier New""><span>o<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif">valamint az
<b>utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum</b> kitöltése és megküldése <b><u>postai úton</u></b> (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!).<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás
</span></b><span style="font-family:"Garamond",serif">(szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelő visszaigazolása)<b> irodánkba történő beérkezése
<u>a pénzkifizetés feltétele</u> is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!<u></u><u></u></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt
 élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – szeptember folyamán fogjuk megállapítani.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">Pályázni minimum 20 fős diákcsoporttal lehet!<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">A
<u>támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától</u> (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black">20-25 fő:           100.000 Ft keretösszeg<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black">26-30 fő:           140.000 Ft keretösszeg<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black">31-35 fő:           150.000 Ft keretösszeg<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black">36-40 fő:           180.000 Ft keretösszeg<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">
<u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black"><span>-<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Garamond",serif;color:black">41-     fő:          200.000 Ft keretösszeg<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif">Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 gyerekenként 1 kísérőt tudunk figyelembe venni az utazók létszámából számított támogatás megállapításánál!<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">Kérjük, hogy
<b>a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe</b>, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diákcsoport utazását támogathassa a Szövetség! (Az utóbbi évek tapasztalata alapján az átlagos kilométerdíj (útdíjat
 és napidíjat nem számolva) egy 48-50 fős minőségi szolgáltatást nyújtó busz esetén 270-310 Ft/km (ez országrészenként és vállalkozóként eltérő lehet).<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat, és egyben szíveskedjenek csatolni
 a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2016. szeptember 29-én. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2016. szeptember 29-től olvasható honlapunkon
 (<a href="http://www.rakocziszovetseg.org/" target="_blank">www.rakocziszovetseg.org</a>).<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif">További információval Szenczi Borbála (<a href="mailto:szenczi.borbala@rakocziszovetseg.hu" target="_blank">szenczi.borbala@<wbr>rakocziszovetseg.hu</a>, <a href="tel:%2B3612013067" value="+3612013067" target="_blank">+3612013067</a>), a program felelőse,
 illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai a lenti elérhetőségeken állnak rendelkezésre.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Garamond",serif">Budapest, 2016. szeptember 2.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Garamond",serif"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:"Garamond",serif">Dr. Halzl József, s.k.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:"Garamond",serif">a Rákóczi Szövetség elnöke<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<div class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white" align="center">
<span style="font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#44546a">
<hr align="center" size="2" width="100%"><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
</font></span></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white" align="center"><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif;color:black"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif;color:black">Rákóczi Szövetség<br>
H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1.<br>
Levélcím: H-1255 Budapest, Pf. 23.<br>
+36-1-201-30-67<br>
</span><span><a href="mailto:info@rakocziszovetseg.hu" target="_blank"><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif">info@rakocziszovetseg.hu</span></a></span><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif;color:black"><br>
</span><span><a href="http://www.rakocziszovetseg.org/" target="_blank"><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif">www.rakocziszovetseg.org</span></a></span><span style="font-family:"Helvetica",sans-serif;color:black"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</font></span></div>
</div>

</div><br></div>