<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">---------- Továbbított levél ----------<br>Feladó: <b class="gmail_sendername">Rákóczi Szövetség</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:info@rakocziszovetseg.hu">info@rakocziszovetseg.hu</a>></span><br>Dátum: 2015. február 16. 15:53<br>Tárgy: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Április 12-i emléknap<br>Címzett: <a href="mailto:papp.gyorgy@verespg.hu">papp.gyorgy@verespg.hu</a><br><br><br><u></u>
<div><p style="text-align:left" align="center"><b>Tisztelt Tanárnő/Tanár Úr! </b></p>
<p align="center"><b> </b><b> </b></p>
<p align="center"><b>PÁLYÁZATI FELHÍVÁS</b></p>
<p align="center"><b>A kassai kormányprogram meghirdetésének 70. évfordulója és a</b><b> Felvidékről kitelepített magyarok <b>április 12-i emléknap</b>ja alkalmából</b><b></b></p>
<p> </p>
<p style="text-align:justify"><b>A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet magyarországi és határon túli középiskolások, valamint főiskolások és egyetemisták számára</b><b> a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba – önálló alkotó- vagy kutatómunkával – a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával.</b></p>
<p style="text-align:justify">A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz.</p>
<p style="text-align:justify"><i>„Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról; és támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékről való kitelepítéssel kapcsolatosak.</i></p>
<p style="text-align:justify"><i>Az Országgyűlés emellett kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.”</i></p>
<p style="text-align:justify"><b>Az emléknap méltó dátuma április 12-e, mivel 1947. április 12-én indult az első transzport Magyarország felé. Az idei emléknapnak különös aktualitást ad, hogy a magyarok jogfosztását kimondó csehszlovák kormányprogramot 70 éve, 1945. április 5-én hirdették ki Kassán.</b><b></b></p>
<p style="text-align:justify">Pályázni lehet:</p>
<p style="text-align:justify">-          irodalmi művel (vers, vagy próza)</p>
<p style="text-align:justify">-          történelmi esszével, tanulmánnyal</p>
<p style="text-align:justify">-          interjúval</p>
<p style="text-align:justify">-          rövidfilmmel</p>
<p style="text-align:justify">-          illetve egyéb szabadon választott műfajban elkészített pályamunkával.</p>
<p style="text-align:justify">A pályázat célja, hogy a középiskolás és egyetemista fiatalok önálló alkotó- vagy kutatómunkával megismerjék és bemutassák a Felvidékről kitelepítettek sorsát és életútját. A Rákóczi Szövetség a pályázó fiatalokra bízza, hogy milyen módon közelíti meg a pályamunka a kiírás témáját!</p>
<p style="text-align:justify">Javasolt témák: családtörténet, régiótörténet (várostörténet, falutörténet), politikatörténet, de a pályázat szempontjából érdekes lehet, egy még élő érintett családtag, rokon, vagy ismerős interjúztatása (<i>oral history</i>) is.</p>
<p style="text-align:justify">Pályázni <b>pontosan kitöltött jelentkezési lappal</b> és a beadási határidő végéig elektronikusan (doc, docx vagy rtf) benyújtott <b>pályamunkával</b> lehet. (A pályamunkáknak pontosan be kell tartania az idézés és hivatkozás általános alapelveit!)</p>
<p style="text-align:justify"><b>Az elkészült pályaműveket és jelentkezési lapokat az </b><a href="mailto:info@rakocziszovetseg.hu" target="_blank"><b>info@rakocziszovetseg.hu</b></a><b> címre várjuk!</b></p>
<p style="text-align:center"><b>Díjazás kategóriánként</b> (középiskolás, ill. egyetemi/főiskolai hallgató):</p>
<p style="text-align:center"><b>I.   </b><b>60.000 Ft</b></p>
<p style="text-align:center"><b></b><b>II.   </b><b>30.000 Ft</b></p>
<p style="text-align:center"><b></b><b>III.  </b><b>20.000 Ft</b></p>
<p style="text-align:justify">A zsűri a pénzdíjakon kívül nagy értékű könyvjutalmakat is kioszt, az arra érdemesnek talált pályázók között!</p>
<p style="text-align:justify">A Rákóczi Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy kiemelkedő pályaműveket egyéb díjazásban is részesíthessen!</p>
<p style="text-align:justify"><b>Beküldési határidő: 2015. március 20.</b></p>
<p style="text-align:justify"><b>Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2015. április 12-én, a Rákóczi Szövetség központi emlékünnepségén kerül sor Budapesten.</b></p>
<p style="text-align:justify">Bővebb információért a <a href="http://www.rakocziszovetseg.org/" target="_blank">www.rakocziszovetseg.org</a> honlapon, illetve Rákóczi Szövetség facebook oldalán tájékozódhat (<a href="http://www.facebook.com/rakocziszovetseg" target="_blank">http://www.facebook.com/rakocziszovetseg</a>).</p>
<p style="text-align:justify">Érdeklődni lehet a Rákóczi Szövetség központi irodájában, illetve Pálinkás Barnabásnál (e-mail: <a href="mailto:palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu" target="_blank">palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu</a>; tel: <a href="tel:%2B36204557629" value="+36204557629" target="_blank">+36204557629</a>).</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p> </p>
<p>Budapest, 2015. február 16.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div align="center">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">Dr. Halzl József s.k.,</p>
</td>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">Dr. Izsák Lajos s.k.,</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">a Rákóczi Szövetség elnöke</p>
</td>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">történész, egyetemi tanár, a zsűri elnöke</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div></div><br></div>