[egyebek] Fwd: Május 27-én, jövő szombaton ismét várja látogatóit a Tarot Kert

Papp György papp.gyorgy at verespg.hu
2017. Május. 19., P, 07:20:40 CEST


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Élőkép Színház / Living Picture Theatre <berczizsofi at freemail.hu>
Dátum: 2017. május 18. 20:53
Tárgy: Május 27-én, jövő szombaton ismét várja látogatóit a Tarot Kert
Címzett: papp.gyorgy at verespg.hu


View this email in your browser
<http://mailchi.mp/c23e9f9c0d35/mjus-27-n-jv-szombaton-ismt-vrja-ltogatit-a-tarot-kert?e=a9292f6772>


*JÖVŐ SZOMBATON ISMÉT VÁRJA LÁTOGATÓIT A*

*TAROT KERT*

A Tarot Labirintus „meghívás az önmagunkkal való találkozásra, önismereti
igényeink kielégítésére és vállalására – méghozzá egyénileg, ki-ki a maga
útját bejárva. Egy felelősségteljes utazás, mely a Tarot egyes
archetípusait megszemélyesítő labirintuslakókkal folytatott interaktív
találkozások hatására mély lenyomatot hagy, és egyre mélyebbre és mélyebbre
hatol a játék előrehaladtával. Egy valós tapasztalat, mely lecsupaszít és
megváltoztat, átalakítja azt, aki belép...” (Daniele Rizzo)


Jövő szombaton,
*2017. május 27-én, a Tarot Labirintus csapata ismét várja látogatóit,*
ezúttal a Varga Márton Kertészeti Iskola japánkertjében!

Regisztráció / Registration: www.livingpicture.org
<http://livingpicture.us8.list-manage1.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=8ee1261d57&e=a9292f6772>

On next Saturday,
*27 May 2017 the Tarot Labyrinth team welcome visitors again,*
this time in the Japanese Garden of Varga Marton Gardening School!Tarot Kert - Az Élőkép Színház személyes interaktív önismereti előadása

*A Tarot kert *kivételes előadásformát követ: *kommunikációs helyzeteken
keresztül önismereti előadásba *vagy ha úgy tetszik filozófikus
szerepjátékba *hívja a látogatót*. A díszlet ez alkalommal egy
japánkertkert, melyben a látogató egyénileg bolyong.

Belépéskor huszonnégy lefordított kártyalap közül kell választani. E lapok
életszerepeink több ezer éves szimbólumai – a Tarotkártya Nagy Arkánumai
(az arkánum szó gyógyírt jelent), melyek közül a belépő látogató egyet fog
megszemélyesíteni a kertben tett önismereti zarándoklat során a választott
arkánum színének megfelelő kalapban.

Ha a látogató elindul önmagát megkeresni és megismerni, a kert kis tereiben
rá váró Élő Tükrök – a kártyalapokról megelevenedett Nagy Arkánumok –
mutatnak fel reflexiókat az ő szerepük szemszögéből a látogató szerepének,
akinek az a feladata, hogy felismerje, melyek számára azok a tükrök, melyek
az ő személyiségét vagy a jelen életszerepét a leginkább tükrözik. A
találkozások egyes élményeit érdemes menet közben lejegyzetelni, melyhez
füzetet biztosítunk.

Az előadás a látogatót arra inspirálja, hogy elgondolkodjon az élet
különböző archetípusos alapfogalmairól – melyek a Tarot lapjaiban
felismerhetők – azok viszonyáról, és ezek jelenlétéről a saját életében,
aktuális élethelyzetében. Az önismereti út célja az, hogy a látogató
megértse és megélje a szerepét, és azzal kapcsolatosan olyan felismeréseket
illetve elhatározásokat tegyen, melyek kihatnak majd az egyéni életére is.

Az önismereti játékhoz ajánlott a Nagy Arkánumok jelentésének alapszintű
ismerete, hiszen így könnyebb elmélyedni a szerephez szóló üzenetek
jelentéseinek értelmezésében vagy átélésében.

Az Tarot Labirintus 2003-2014 között 12 éven át minden évben felépült a
Sziget Fesztiválon, és számos további fesztiválon Győrben
(Győrkőcfesztivál), Budapesten, Újvidéken (INFANT) és Lille-ben (Lille
3000) is vendégszerepelt már. 2015-16-ban Kiscelli romtemplom kriptájában,
2016-ban pedig itt ebben a japánkertben is sikerrel szerepelt már a Tarot
labirintus építmény nélkül is.

Szereplők:
1. Mágus: Visi Márton
2. Papnő: Balogh Janka
3. Uralkodónő: Törzsök Kata
4. Uralkodó: Zemlényi-Kovács Barnabás
5. Próféta: Fenyvesi András
6. Válaszút: Földvári Eszter
7. Kocsihajtó: Bérczi Zsófia
8. Igazságosság: Tímár Dorka
9. Remete: Tankó Barnabás
10. Sorskerék: Szabó Ági
11. Erő: Marosán Médea
12. Akasztott: Dulics Éva
13. Halál: Fenyvesi Boga
14. Mértékletesség: Haraszti Dóri
15. Ördög: Grégory Chevalier & Várnai Dzsinka
16. Torony: Kontur Balázs
17. Csillag: Bodócs Diána
18. Hold: Sipos Orsolya
19. Nap: Hrotkó Heléna
20. Ítélet: Jobbágy Bernadett
21. Világ: Varga Heni
22. Bolond: Zemlényi-Kovács Zoltán
23. Föld: Gulyás Magda
24. Kapu: -

Művészeti és projektvezető, rendező: Bérczi Zsófia
Jelmezek és kártyák: Bérczi Zsófia

  - *Helyszín: Varga Márton Kertészeti Iskola japánkertje*, 1149 Budapest,
  Mogyoródi út 56-60, megközelítés a Kövér Lajos utca felől
  - *Időpont: 2017. május 27. 14.00 – 19.30, belépés egyesével 14.00-18.00
  között*
  - Hossz: egyéntől függő
  - Nyelv: magyar, angol
  - Ár: a bent töltött idő szerint, megkezdett fél óránként 1500 Ft, plusz
  a kert látogatásának egyszeri ára 500 Ft
  - Foglaló (az első fél óra díja): 2000 Ft

A Tarot kertben 24 szereplővel találkozhat egyéni sorrendben. Egy órába
átlagosan 6 találkozás fér bele, így aki minden szereplővel találkozni
szeretne, annak a látogatás várhatóan közel 4 órás is lehet. A látogatást
bármikor le lehet kerekíteni és be lehet fejezni, 19.30-kor pedig bezár a
kert.

A program keretében a látogatókkal egyénileg foglalkozunk, így a részvételi
díj ennek megfelelően fél óránként 1500 Ft. Kérjük, hogy számoljon azzal,
hogy érkezéskor előre elkérjük a zárásig tartó időszak árát, melyből a
látogatás végén időarányosan visszafizetjük a fennmaradó összeget.

*Az előadásra a regisztráció kötelező a www.livingpicture.org
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=ab26716262&e=a9292f6772>
oldalon!*
A regisztráció és a foglaló utalása együttesen jelenti az érvényes
helyfoglalást, a jegyár fennmaradó része a bent töltött idő függvényében a
helyszínen fizetendő.

Kapcsolat: zsofia_berczi at livingpicture.org, 70-3387002
Hangulatfelvételek a Tarot Kertből / Mood shots from Tarot Garden
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=5090d0f8b6&e=a9292f6772>

Tarot Garden – personal interactive self-awareness performance of the
Living Picture Theater

*The Tarot Garden follows an exceptional performance form: through
interactive communicative situations you are called into a self-knowledge
performance *or if you like into a philosophical roll-game. This time the
scene is a Japanese garden in which the visitor wanders individually.

At the entrance you can choose from 24 cards turned upside down. These
cards are several thousand years old symbols of our life-roles – the Major
Arcana (the word “Arcanum” means remedy) – and you will personalize one of
them during the self-knowledge pilgrimage wearing a hat the colour of which
is in compliance with the chosen Arcanum.

If you start your journey in the garden to find yourself and to get to know
yourself, in small spaces of the garden, Living Mirrors – the Major Arcana
revived from the cards – will wait for you and show their reflections from
the aspect of their roles to your role. Your task will be to recognise
which are the mirrors that reflect your personality or your present
life-role the most. On the way you can make notes about the certain
experiences of the encounters – we give you a booklet for it.

The performance inspires you to meditate on the different essential
archetypical ideas of life – that are recognizable in the Tarot cards –
about their relations and their presence in your life or in your actual
life situation. The aim of the performance is that you understand and live
your role, and you make revelations and decisions which will also have an
impact on your individual live.

For the self-recognition game it is recommended to know the meanings of the
Major Arcana, so you can easier delve into the interpretation or empathy of
the meanings of messages addressed to your role.

Tarot Labyrinth has been invited to Sziget Festival every year between 2003
– 2014, and has been invited to other festivals in Győr, Budapest, Novi Sad
and Lille as well as to other venues.

Performers:
1. Magician: Visi Márton
2. Priestess: Balogh Janka
3. Empress: Törzsök Kata
4. Emperor: Zemlényi-Kovács Barnabás
5. Prophet: Fenyvesi András
6. Crossroads: Földvári Eszter
7. Chariot: Bérczi Zsófia
8. Justice: Tímár Dorka
9. Hermit: Tankó Barnabás
10. Wheel of Fortune: Szabó Ági
11. Strength: Marosán Médea
12. Hanged Man: Dulics Éva
13. Death: Fenyvesi Boga
14. Temperance: Haraszti Dóri
15. Devil: Grégory Chevalier & Várnai Dzsinka
16. Tower: Kontur Balázs
17. Star: Bodócs Diána
18. Moon: Sipos Orsolya
19. Sun: Hrotkó Heléna
20. Judgment: Jobbágy Bernadett
21. World: Varga Heni
22. Fool: Zemlényi-Kovács Zoltán
23. Earth: Gulyás Magda
24. Gate: -

Artistic and Project Leader, Directing: Bérczi Zsófia
Costumes and cards: Bérczi Zsófia

  - *Venue: Japanese garden of Marton Varga Gardening School*, 1149
  Budapest, Mogyorodi út 56-60, approach from Kövér Lajos Street
  - *Date: 27 June 2017 2.00 – 7.30 PM, entry between 2.00 – 6.00 PM one
  by one*
  - Length: individual
  - Language: Hungarian, English
  - Price: each started half an hour 1500 HUF according to the length of
  time spent inside, plus an additional 500 HUF for visiting the Japanese
  Garden
  - Booking (the fee of the first half an hour): 2000 HUF

In Tarot Garden you can meet 24 characters in your own sequence. On average
6 meetings fit in one hour, so for the one who wants to meet each
characters the visit can take nearly 4 hours. The visit can be finished any
time but at 7.30 PM the garden will close.

We deal with the visitors individually in the frames of the program, so the
participation fee is accordingly 1500 HUF per half an hour. Please note
that upon arrival we ask the price of the whole period until closing time,
and at the end of the visit we will refund the remaining amount according
to your time spent in the garden.

*Registration is required on our website: www.livingpicture.org
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=70c26c5c04&e=a9292f6772>*
*! *
The registration and the transferred booking fee are together a valid
reservation, the rest of the ticket price, depending on the time spent in
the garden is to be paid on the spot.

Contact: zsofia_berczi at livingpicture.org, 70-3387002
Felvételek a Tarot Labirintusból / Shots from Tarot Labyrinth
<http://livingpicture.us8.list-manage1.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=d92725a1f9&e=a9292f6772>
[image: Living Picture Theatre on facebook]
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=4362fd55cf&e=a9292f6772>
Living Picture Theatre on facebook
<http://livingpicture.us8.list-manage2.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=6835fbd539&e=a9292f6772>
[image: Octopus Tarot Labirintus on facebook]
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=5630122cf1&e=a9292f6772>
Octopus Tarot Labirintus on facebook
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=703f13fe20&e=a9292f6772>
tovább az Élőkép Színház honlapjára / forward to the website of Living
Picture Theatre
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=3aa8d0729a&e=a9292f6772>
tovább az Élőkép Színház youtube oldalára / forward to Living Picture
Theatre's youtube site
<http://livingpicture.us8.list-manage2.com/track/click?u=52350d74682d078f737cd5901&id=c633c3d744&e=a9292f6772>

*Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni az Élőkép Színháztól, az
alábbi linken tud leiratkozni / If you do not wish to receive further
newsletters from Living Picture Theatre you can unsubscribe at **the
following link:*
leiratkozás a hírlevélről / unsubscribe from this list
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=52350d74682d078f737cd5901&id=e2bc725924&e=a9292f6772&c=0afbbdc468>This email was sent to papp.gyorgy at verespg.hu
*why did I get this?*
<http://livingpicture.us8.list-manage1.com/about?u=52350d74682d078f737cd5901&id=e2bc725924&e=a9292f6772&c=0afbbdc468>
  unsubscribe from this list
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=52350d74682d078f737cd5901&id=e2bc725924&e=a9292f6772&c=0afbbdc468>
  update subscription preferences
<http://livingpicture.us8.list-manage.com/profile?u=52350d74682d078f737cd5901&id=e2bc725924&e=a9292f6772>
Élőkép Egyesület / Living Picture Association ·  ·  · , Budapest  ·
Hungary

[image: Email Marketing Powered by MailChimp]
<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=52350d74682d078f737cd5901&afl=1>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://almos.verespg.hu/pipermail/egyebek/attachments/20170519/5790499a/attachment.html>


További információk a(z) Egyebek levelezőlistáról