[egyebek] Fwd: PARLANDO

Papp György papp.gyorgy at verespg.hu
2016. Május. 30., H, 13:58:12 CEST


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Balogh Adrienn <adrienn.balogh at bfz.hu>
Dátum: 2016. május 30. 13:50
Tárgy: PARLANDO
Címzett: Balogh Adrienn <adrienn.balogh at bfz.hu>


[image: A képet a feladó eltávolította. http://szentangela.hu/email.gif]

[image: A képet a feladó eltávolította.]

[image: A képet a feladó eltávolította.]

zenepedagógiai folyóirat

58. évfolyam

2016 / 3. szám*/Az írások /linkek címére klikkelve közvetlenül elérhetők!/*

 Ha Ön véletlenül kétszer kapná meg ezt a számot, az technikai hiba miatt
történt!

HA ÖNT A *PARLANDO* NEM ÉRDEKLI, KÉREM, TOVÁBBÍTSA EZT A HÍRLEVELET A TÉMA
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ ISMERŐSÉHEZ!


A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ)
ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirata (www.parlando.hu)
*Megjelenik egy évben hatszor (január, március, május, szeptember, október,
november)*, de a hírlevéltől függetlenül a *www.parlando.hu
<http://www.parlando.hu/>* c. honlapon folyamatosan olvasható

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás (e-mail: tamas.zelinka at gmail.com) (mobil:
+3630/826-1746)

         Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára

Tartalom
------------------------------

*A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT*

*Kurtág: Játékok – Játékok Kurtágnak – Kurtágnak játszani (Fittler Katalin)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fittler-Kurtag-Jatekok-net.htm>*

Osztályfőnöki pótlék, térítési díjak, óraszámok.  Ember Csaba
kerekasztalról, tárgyalásokról, helyzetről (Réfi Zsuzsanna)
------------------------------

*TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS*

*Dr.Járdányi Zsófia: Járdányi Pál (1920-1966) hegedűpedagógiai munkássága
(pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Jardanyi.pdf> *

*Erdő-Schaffer Rita: „Anyám helyett anyám volt”. Tanári attitűdök
jelentősége a (zene) oktatásban
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Erdo-Anyam.htm>*

*Dr. Dohány Gabriella: Zenei nevelésünk törvényi szabályozása és tantervi
keretei <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Dohany-Gabriella.htm>*

*Dr. Antal-Lundström Ilona: Az ének-zene tárgy tantervelméleti
megközelítése. Részletek a Rendszerszemléletű zeneoktatás és fejlesztésének
lehetőségei c.  doktori értekezésből (1987 ELTE Pedagógiai Tanszék) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Antal_Ilona.pdf>*


*Buzás Zsuzsa – Maródi Ágnes:  A kóruséneklés lehetséges
transzferhatásainak vizsgálata (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Buzas-Marodi.pdf> *

Domokos János Antal: A művészeti iskola és a művészeti nevelés szerepe az
infokommunikációs korszakban

*Herceg Attila: Hermeneutikai kérdések a zenei interpretációban (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Herceg-Attila_Hermeneutika.pdf>*

*Dr. Kubina Péter: Montag Lajos (1906-1997), a nagybőgőzés kiemelkedő
alakja (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kubina-Montag.pdf>*

*Ujvárosi Andrea: Nyelvi és hangképzési sajátosságok kapcsolata az ének
hangképzéssel (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Ujvarosi-Andrea.pdf>*

*Szalai Tamás: A testzene térhódítása a klasszikus zenei ütőhangszeres
irodalomban (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Szalai-Tamas_Testzene.pdf>*
------------------------------

*ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS*

*Gyere pajtás énekelni! Bartalus Ilona levele kedves, egykori, Lorántffys
tanítványaihoz
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Bartalus_Ilona_levele.htm>*

*Borz Zsófia: Iskola és múzeum – zenei metódusok a múzeumpedagógiában (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Borz_Zsofia-Iskola_es_muzeum.pdf>*

*Kelecsényi László Zoltán: Magyartanítás és ének-zene (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kelecsenyi.pdf>*

*Válogatás a Mozaik Kiadó Szeged általános iskolai alsós ének-zene
tankönyveiből <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Valogatas_Mozaik.htm>*


*Opus. Etűdök az ének-zene tanításhoz. A Mozaik Kiadó Szeged internetes
periodikája. Szerkeszti: Király Katalin (2012/01) ("Lantosok és hegedűsök"
nyomában — Dr. Szabó Endre pedagógiai munkájának bemutatása, a sárvári
Regös népzenei együttes muzsikája, a Tinódi Sebestyén Gimnázium hagyománya
a Tinódi-kutatások tükrében. "Hogyan legyen a zene mindenkié?" A Mozaik
Kiadó alsós Ének-zene (1-4. oszt.) tankönyveinek bemutatása)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Mozaik-Opus_2012_01.pdf>*
------------------------------

*ÁBRAHÁM MARIANN: ÖSSZEFOGLALÁS MEGJELENT ÍRÁSAIBÓL (1973-2009) III.*

BETEKINTÉS A KÜLFÖLDI ZENEPEDAGÓGIAI MŰHELYEK MUNKÁJÁBA

*Rövid ismerkedés a moszkvai Központi Zeneiskolával (Parlando, 1973/4.,
8-13 old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Rovid-ismerkedes.pdf>*

*„Zeneiskolai híradó” – Japánból… „én többet adtam nekik - szívet!”
(Parlando, 1991/2., 34-35. old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Japan.pdf>*

*„CON – TACT”. Az első magyarországi EPTA konferencia tanulságairól.
Beszélgetés Győrffy Sándornéval, Ábrahám Mariannal és dr. Gyimesi Lászlóval
(Parlando, 1991/3., 1-7. old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Con-Tact.pdf>*

*EPTA. Klavierpädagogische Aspekte des 20. Jahrhunderts in Ungarn
(Dokumentations 1992: EPTA - Sektion der Bundesrepublik Deutschland,
73.-86. p.) (*Először a Parlandóban) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Klavier.pdf>*

*EPTA konferencia – Budapest, 2000. augusztus 23-28. (Parlando, 2001/1-2.,
2-3 old.) (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Budapest.pdf>*

*EPTA Konferencia az interneten. Beszélgetés Zoltner Rudolffal, a Fellegi
Zongoraszalon ügyvezető igazgatójával (Parlando, 2001/1-2., 68-69 old.)
(pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Internet.pdf>*

*Michel Davidson: Mozart és a zongorista növendékek Magyarországon
(Fordította: Ábrahám Mariann) (Parlando, 2001/3., 75-76 old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Davidson.pdf>*

*EPTA nemzetközi konferencia - Békés (Parlando, 2003/1., 2-3 old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Bekes.pdf>*

*25 éves az Európai Zongoratanárok Szövetsége (Parlando, 2003/3., 34-35
old) (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-25-EPTA.pdf>)*

*„Minden út Rómába vezet”. Rövid beszámoló az EPTA római konferenciájáról
(Parlando, 2005/2., 44-45 old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Roma.pdf>*

*EPTA Konferencia. Manchester (UK) (2005. szeptember 1-4.) (II/1) Parlando,
2005/5., 14-17 old. (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Manchester.pdf>*

*EU Zongoraverseny - EPTA Konferencia Prágában (Parlando, 2009/5., 11-12.
old. ) (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Praga.pdf>*

*Christine Brown: Purcell zongorán - EPTA Manchester (II/2) (Parlando,
2005/6., 10-17 old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-EPTA-Manchester2.pdf>)*

*A Révkomáromi Művészeti Alapiskoláról (Parlando 2007/1, 41-44. old) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Revkomarom.pdf>*

*David G. Herbert, PhD: A virtuózitásról és zenei nevelésről online
környezetben (Parlando, 2009/4., 9-16. old.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/AM-Herbert.pdf>*


------------------------------

*MŰVÉSZETELMÉLET*

*Banciu Katalin: Mozart menüettjei (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Banciu-Menuett-Hu.pdf>*

*Ecaterina Banciu: Mozart’s minuets (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Banciu-Minuet-En.pdf>*

*Györffy István: Párhuzamosan ható formaalkotó tényezők a klasszikus stílus
kisformáiban. In memoriam Bartha Dénes (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Gyorffy-Bartha.pdf>*

*Karasszon Dezső – Karasszon Eszter: Franz Schubert: Adagio - D 956/ii.
Eset-tanulmány az abszolút- és a programzene kérdésköréhez
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Karasszon-SCHUBERT.htm>*

*Ungár István: Csak egy hang. Verdi: Otello-monológ
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Ungar-Otello.htm>*

*Dr. Erdős Ákos: Debussy Három chansonjának keletkezési körülményei
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Erdos_Akos-Debussy.htm>*
------------------------------

*NÉPZENE*

*Dragony Gábor: Takács Józsefné Tatár Kiss Erzsébet citerás adatközlő
játékstílusa (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Dragony_Gabor-Takacs_Jozsefne.pdf>*
------------------------------


*EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA*

*Bozsai Gábor: Tamás Gergely Alajos ferences szerzetes zenepedagógusi
munkássága a 20. századi magyar egyházzenei oktatásban (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Bozsai_Gabor.pdf>*

*Utkin Anna: Kodály Oroszországban: Szolfézstanítás egy amatőr egyházi
kórusban (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Utkin_Anna-Kodaly.pdf>*
------------------------------

*ZENE ÉS AZ ÓVODA*

*Szabó Hajnalka - Dr. Szarka Júlia: „Két lélek, egy gondolat.” Kodály
öröksége Forrai Katalin és Kokas Klára értelmezésében (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Szabo_Szarka.pdf>*
------------------------------

*A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE*

*Életképek Farkas Ferenc (1905-2000) zeneszerzőről. Czakó Dóra interjúja
Farkas Andrással
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Czako_Dora-Farkas_Ferenc.htm>*

*Dr. Sztankov Iván: A XX. századi magyar nagybőgő irodalom Kodály Zoltántól
napjainkig (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Sztankov_Ivan.pdf>*

*Kortárs kórusest I-II. (Kovács Mária)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kovacs_Maria-Kortars_korusest.htm>*

*Hollós Máté: Napok évtizedek hullámán Vántus nyomában
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Hollos_Mate-Vantus.htm>*

*Szendi Ágnes: A hangszeres előképzős növendéktől a zenekari művészig.
Pillanatképek a 25 éves Alkotó Muzsikusok Társasága történetéből
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Szendi_Agnes.htm>*

*Darvassi Andrea: Tavaszi hanghullámok (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Darvassi_Andrea.pdf>*


*HANG – KÉP – MOZGÁS. Hamary András kiállítása és szerzői estje
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Hamary_Andras.htm>*
------------------------------

*FOGLALKOZÁSI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, A ZENE GYÓGYÍTÓ HATÁSA*

*Mentesné Tauber Anna: Az affektivitás – érzelmi ráhangolódás bemutatása
(pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Mentesne_Tauber_Anna.pdf>*
------------------------------

*KITEKINTÉS*

*Hornyák Balázs: Beszámoló az “Európai Fórum a Zeneoktatásról” (“European
Forum on Music Education”) konferenciáról
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Hornyak-Balazs.htm>*

*Asztalos Andrea: Beszámoló a 2. International Conference on new Music
Concepts (ICNMC-2016) Konferenciáról (2016. március 5-6.( pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Asztalos_Andrea.pdf>*
------------------------------

*BÚCSÚZUNK*

*Elhunyt Kelemen Magda (1928-2016) zenepedagógus, zenei szerkesztő
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/ELHUNYT-KELEMEN_MAGDA.htm>*

*Elhunyt Aracsi László (1930-2016) (dr. Kerek Ferenc)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Elhunyt-Aracsi_Laszlo.htm>*

*Elhunyt Breuer János (1932-2016) zenetörténész, szerkesztő (V. L.)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Elhunyt-Breuer_Janos.htm>*

*Ismét egy fájdalmas búcsú /Joób Árpád (1946 - 2016) / (dr. Gerzanics
Magdolna) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/ELHUNYT-JOOB_ARPAD.htm>*

*Elhunyt Hoffmann László (1949-2016) orgonaművész, zenepedagógus,
egyházzenész (forrás és fotó: Kisalföld/Győri Egyházmegye / Pió Márta /
Magyar Kurír)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Elhunyt-Hoffmann_Laszlo.htm>*
------------------------------

*EMLÉKLAPOK*

*Nagy Éva Rita: Egy elfelejtett muzsikus – Zsolt Nándor (1887-1936)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Nagy_Rita-Zsolt_Nandor.htm>*

*Emlékezzünk Höchtl Margitra (1894-1969)! (Czilczer Olga)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Czilczer_Olga-Hochti_Margit.htm>*

*90 éve született Tóth Mihály (1926-2009), a legendás hírű zeneelmélet
tanár (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Tanárképző), karnagy
(Magyar Állami Népi Együttes – karnagy, a KÓTA főtitkár- helyettese (2.,
bővített megjelenés) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Toth_Mihaly.pdf>*

*Pécsi Géza (1927-2015) halálának első éves  évfordulóján a Pécsett
márványtáblával, és a Kultúrterem  - Pécsi Géza Terem - elnevezéssel tették
maradandóvá nemzetnevelő munkáját (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Pecsi_Geza.pdf> *
------------------------------

*SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK*

*az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. –
1964/12. és 1996/1. – 2016/3. számokban megjelent írásokról
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Szerzoi-es-tematikus2015.htm>*
------------------------------*ZENEISKOLAI ZENEI VERSENYEKRŐL*

*IV. Regionális Gitárverseny Szigetszentmiklós 2016. március 5. (Fodor
Ferenc) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/FodorFerenc-gitarverseny.pdf>*

*II. Budapesti Járdányi Pál Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny, 2016 (Papp
Károlyné) (pdf) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Papp-Jardanyi.pdf>*

*Az V. regionális szolfézsverenyről (Esztergom, 2016. április 29.) (Spiegel
Marianna)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Esztergom-szolfezsverseny.htm>*
------------------------------

*BESZÁMOLÓK*

*Beszámoló az ÁTHALLÁSOK – középpontban a ZSOLTÁR című zeneművészeti
szakmai napról (Kalmanovits Zoltán)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kalmanovits_Zoltan.htm>*

*Itt vagyunk! Létrejött! Összművészeti Doktorandusz Nap (Vászka Anikó)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Vaszka_Aniko.htm>*

*Csalódás és ideák közt, Liszt és kortársai a Zuglói Filharmónia koncertjén
(Erdősi-Boda Katinka)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Csalodas_es_ideak_kozott.htm>*

*Weiner Maraton (Fittler Katalin)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fittler-Weiner.htm>*

*Az Ormányos Falka Fagottzenekar élete megalakulásától az „Off 10”-ig
(Marek Katalin)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Marek_Kati-Ormanyos.htm>*

*DRUMS – 10 éves jubileum (Nemeskéri Emese)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/DRUMS.htm>*

*Élménybeszámoló a Zugligeti Szent Család Plébánia Bárdos Lajos
kórustalálkozójáról (Balogh Viktória)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Balogh_Viktoria.htm>*

*Keszthelyi Helikon, 2016 (Nagy Ernő)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Keszthelyi_Helikon.htm>*

*VIII. Pünkösdváró Kórusfesztivál Baján
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Nagy_Erno-Baja.htm>*
------------------------------

*BELEOLVASÓ*

*Csengery Kristóf: Soproni József (Holnap Kiadó) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Csengery-Soproni.pdf>*

*Virtuózok (Holnap Kiadó) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/VIRTUOZOK.pdf>*

*Egy csepeli fúvószenekar története. 70 éves a Csepeli Auth Henrik
Fesztivál Fúvószenekar. (Szöveg és összeállítás: dr. Cserhalmi Zsuzsanna,
dr. Gönye Anikó, Péntek János) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/CSAFKA.pdf>(+ youtube hanganyag
<https://youtu.be/Wcz8Pbqcthw?list=PLbPkwg0WDkaGPVEFI3e_6pWzfG-rijNCO>)*
------------------------------

*ZENE – IRODALOM*

*Sulyok Gizella alkotásaiból (Dumma, dumma, dummaja; Zengjünk hálát -
Csajkovszkij dallamára; Víg tanévet! - Mozart dallamára)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/SULYOK_GIZELLA_ALKOTASAIBOL.htm>*

*Gál Éva Emese: Ének <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Gal_Eva_Emese.htm>*

*Fenyves Mária Annunziata: Vivaldi „A négy évszak” hegedűversenyének első,
Tavasz című tételének margójára
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fenyves_Maria_Annunziata-Vivaldi.htm>*
------------------------------

*RECENZIÓK*

*Emlékező zenehallgatás. Rendhagyó recenzió a Warner Classics
ins!ration-sorozatának Harnoncourt-albumáról (Fittler Katalin)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fittler-Harnoncourt.htm>*

*Relaxing Classics (Fittler Katalin)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fittler-Relaxing.htm>*

*Max Reger (1873-1916) & Heinrich Reimann (1850-1906): Korálfantáziák -
Szabó Balázs (orgona) (dr. Méhes Balázs)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Mehes-Szabo.htm>*

*Kórussikereink receptje a KÓTA alapítójától. Az énekkari munkának van
hatása a társadalomra · Válogatás Maróti Gyula magándokumentumaiból (Kiss
Eszter Veronika, Magyar Nemzet Online)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/KOTA.htm>*
------------------------------

*ÚJ KIADVÁNYOK*

*BMC Lemezajánló <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/BMC.htm>*

*Fonó Budai Zeneház új cd-je (A Csángálló zenekar játszik)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Fono.htm>*

*HUNGAROTON újdonságok*

*- Elragadó bécsi muzsika a Lanner Kvartett és Miklósa Erika
tolmácsolásában <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Hungaro-Miklosa.htm>*

*- Bartók Új Sorozat: Kórusművek (1) – Nemzeti Énekkar, Szlovák Filharmónia
Énekkara, Kocsis Krisztián, Kocsis Zoltán
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Hungaro-Bartok.htm> *

*A Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft. újdonságaiból
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Koncert1234.htm>*
------------------------------

*HÍREK*

*Kocsis Zoltán zongoraművész Fair Play Életműdíjban részesült (MTI)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kocsis.htm>*

*Úton a zene - A Nemzeti Filharmonikusok zenei programja gyerekeknek (MTI)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Kovacs.htm>*

*A Concerto Budapest az utánpótlásért
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Dobi.htm>*
------------------------------

*FELHÍVÁSOK*

*A VII. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny felhívása (Szeged, 2017. III.
20-25.) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Bartok-felhivas.pdf>  Jelentkezési lap
letöltése (doc) <http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Jelentkezesi-lap.doc>*

*A Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozatai a 2016/2017-es évadban a
Duna Palotában (Őszi, Tavaszi program, Családi matiné) (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Duna-nyito.pdf>*
------------------------------

*936 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2016. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL*

*Szerkesztette: Zelinka Tamás - 3. bővített, javított tervezet (pdf)
<http://www.parlando.hu/2016/2016-3/2016-Kerek-3.pdf>*
------------------------------

Az 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.) 15. paragrafust (1.),
továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvényt tiszteletben tartva
tájékoztatjuk, hogy *címe nyilvános címjegyzékből, hirdetményükből, direkt
(levél, e-mail) megkeresésekor vagy a médiából került hozzánk.*

*Ha Ön NEM óhajtja megkapni a továbbiakban a Parlando hírlevelét, Ez
esetben elnézést kérünk és köszönjük eddigi türelmét. *

LEIRATKOZÁS:

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide
<http://parlando.hu/webgalamb/subscriber.php?g=3&subscriber_ID=174&verify_code=aek5971a1e3ck4k75k1a485a7148b6fda8kbb5eb&down=19&b=1&x=174&y=19&z=3&dt=1464451273>

2016. május 28.

Tisztelettel:

*Zelinka Tamás *
felelős szerkesztő

[image: A képet a feladó eltávolította.]
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://almos.verespg.hu/pipermail/egyebek/attachments/20160530/64fd4ad2/attachment.html>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 332 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://almos.verespg.hu/pipermail/egyebek/attachments/20160530/64fd4ad2/attachment.jpg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ~WRD000.jpg
Type: image/jpeg
Size: 823 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://almos.verespg.hu/pipermail/egyebek/attachments/20160530/64fd4ad2/attachment-0001.jpg>


További információk a(z) Egyebek levelezőlistáról